SB „Gulbinai“
Sodininkų bendrija

2018 rugpjūčio 18 d., 230 m. d., 33 sav., šeštadienis, 10:58
 Labas rytas!   Šiandien nuo 10-13 h buhalterė laukia neatsiskaičiusių sodininkų mokesčių siurblinėje.
Mūsų bendrijai 38 metai
MENIUKITA INFORMACIJA

NAUDINGOS NUORODOS

ORAI

BENDRIJOS NARIŲ IR KITŲ SODININKŲ PRIĖMIMAS
MOKESČIŲ IR KT. KLAUSIMAIS
GRAFIKAS

Vasaros sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.) vandens siurblinėje (pirmininko ir buhalterio darbo laikas bendrijos narių, sodininkų priėmimui) Šeštadieniais nuo 10:00 iki 13:00 val. vandens siurblinėje ir pagal buhalterio ar pirmininko darbo laiką priėmimui
Buhalterio darbo laikas bendrijos narių, sodininkų priėmimui

Žiemos sezono metu trečiadieniais nuo 9:00 iki 17:00 val. pas buhalterę įregistruotoje buveineje (arba kitomis dienomis, suderinus laiką telefonu).

Vasaros sezono metu: Šeštadieniais nuo 10:00 iki 13:00 val. siurblinėje arba kitomis dienomis pas buhalterę, suderinus laiką telefonu.

Valdybos pirmininko darbo laikas bendrijos narių, sodininkų priėmimui

Žiemos sezono metu trečiadieniais bendrijos buveineje nuo 9:00 iki 17:00 val. (arba kitu laiku, suderinus laiką telefonu).

Vasaros sezono metu: Šeštadieniais siurblinėje nuo 10:00 iki 13:00 val. arba įregistruotoje buveineje arba pas pirmininką kitomis dienomis, suderinus laiką telefonu.

Informacija dėl mokesčių

Gerb. bendrijos gyventojai, po visuotinio sodininkų bendrijos susirinkimo mokesčiai išliko tokie patys, kaip ir praeitais metais. Susirinkimo protokolas bus įkeltas vėliau.

SODININKŲ BENDRIJOS „GULBINAI“
NARIŲ DĖMESIUI!

2018 m. gegužės 12 d. (šeštadienį), 12 val. sodininkų bendrijos teritorijoje, vandens siurblinės patalpose (Juozapiškių g. 80a), šaukiamas PAKARTOTINIS visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos už 2017 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
  2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2017 m. ir jos tvirtinimas.
  3. 2017 m finansinės-ūkinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
  4. 2018 m. nario mokesčio, tikslinių ir kitų mokesčių tvirtinimas.
  5. 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas.
  6. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus sodininkus aktyviai dalyvauti!

Po susirinkimo galite susimokėti mokesčius už 2018 metus ir skolas.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

DĖL VANDENS PALEIDIMO VASAROS SEZONUI!

2018 m. balandžio mėn., kaip ir kiekvienais metais, bus ruošiamas vandens siurblinės ir visos vandens sistemos paruošimas naujam sezonui.

Vandentiekio hidraulinis bandymas numatytas 2018-04-28, 13.00 val.

Prašome iki balandžio 28 d. paruošti - sumontuoti visus ventilius, čiaupus ir kt., uždaryti vandens sistemas savo sklypo teritorijoje!

Vykdant hidraulinį bandymą, pastebėtus savo sistemose gedimus atžymėti matomai ir pranešti santechnikui-siurblinės mašinistui, tel.: 861655276, 864111176.

Po hidraulinio bandymo vandenį iš sistemų išleisti. Apie gedimus pranešti aukščiau nurodytais telefonais.

Gedimai bus šalinami iki 2018 m. gegužės 5 d.

Galutinis vandens paleidimas planuojamas 2018-05-12, 13.00 val.

S/b „Gulbinai“ valdyba

Informacija dėl dujų įvedimo bendrijoje

ESO paskelbė dujų įvedimo planus ir kainas mūsų bendrijoje. Plačiau su informacija galite susipažinti paspaudę čia.

Dėl dujų įvedimo

Sodininkų dėmesiui, norintiems turėti savo name dujas, reikia užpildyti prašymo formą, pridėti Registrų centro išrašo kopiją, žemės sklypo planą su koordinačių žiniaraščiu ir pažymėti pageidaujamą apskaitos vietą ant sklypo.

Šiuos dokumentus atiduoti v-bos pirmininkui arba buhalterei arba persiųsti el. paštu sbgulbinai@gmail.com.

Kilus klausimams skambinti:
v-bos pirmininkui +370 618 35903,
buhalterei +370 699 02009.

NAUJO BUITINIO VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS PRIJUNGIMO PRIE AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ DUJŲ SISTEMOS PARAIŠKA


Atnaujinta: 2018-08-02, 20:00

KONTAKTAI

Informacija
sbgulbinai@gmail.com

Pirmininkas
Antanas Bložė
8 618 35903

Buhalterė
Nijolė Davidonienė
8 699 02009
n.davidoniene@gmail.
com
- Visi kontaktai

- Rekvizitai


LANKOMUMAS

Flag Counter© 2018  SB GULBINAI