SB „Gulbinai“
Sodininkų bendrija

 Laba diena!  
MENIUKITA INFORMACIJA

NAUDINGOS NUORODOS

Sodininkų dėmesiui!

Nuo 2023 m. birželio 1 d. darbus pradeda naujasis S/B Gulbinai valdybos pirmininkas RIMAS KESYLIS (tel. +37061148515).

2023 m. gegužės 31 d. yra paskutinė darbo diena S/B Gulbinai valdybos pirmininkui Antanui Bložei. Dėkojame Antanui už atsakingumą, profesionalumą ir už ilgametį pasišventimą dirbant mūsų sodininkų bendrijoje. Nuoširdžiai linkime geros kloties!

Mokesčiai

Mokesčių pasikeitimas 2023 m. gegužės 13 d. narių pakartotinio susirinkimo nutarimu:

17,00 Eur už arą, kurį sudaro 13,00 Eur nario ir kitų asmenų metinis mokestis plius 4,00 Eur kaupiamasis mokestis (pvz., sklypo arai x 17 Eur = mokėtina suma). Vienam arui po aukšta įtampa 8,50 Eur.

Nenariams pagal pateiktas sąskaitas.

Pastaba. Visus mokesčius nariai už einamuosius metus privalo sumokėti iki liepos 1 d. Nesumokėjus, skaičiuojami delspinigiai 0.04 % nuo priskaičiuotos nario mokesčio sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Bendrijos valdyba

PADĖKA

Reiškiame nuoširdų dėkingumą Antanui už jo atsakingumą, profesionalumą ir atsidavimą darbui mūsų sodininkų bendrijoje per 15-os metų pirmininkavimo darbo laiką ir įteikėme padėką. Linkime jėgų prižiūrėti savo gražiąją sodybą!

Naujai išrinktojo pirmininko ir susirinkimo informacija bus pateikta vėliau.

SODININKŲ BENDRIJOS „GULBINAI“
NARIŲ DĖMESIUI!

2023 m. gegužės 13 d. (šeštadienį) 12 val., nesusirinkus kvorumui 2023 m. balandžio 29 d. sodininkų bendrijos teritorijoje, šaukiamas pakartotinis narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas vandens siurblinės patalpose (Juozapiškių g. 80a, skl. nr. 583).

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2022 m.
 2. Bendrijos revizijos ataskaita už 2022 m.
 3. 2022 m. pajamų – išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.
 4. 2023 m. nario mokesčio ir kitų mokesčių (kaupiamųjų lėšų, stojamojo nario mokesčio, delspinigių) nustatymas.
 5. Bendrijos valdybos rinkimai.
 6. Valdybos pirmininko rinkimai.
 7. Bendrijos 2023 m. pajamų – išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir tvirtinimas.
 8. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
 9. Revizoriaus darbo reglamento tvirtinimas.
 10. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas.
 11. Dėl bendrijos buveinės adreso.
 12. Diskusijos, bendrijos narių ir kitų asmenų prašymų svarstymas, kiti klausimai.

Apie kviečiamą narių ataskaitinį rinkiminį susirinkimą, vietą, laiką, darbotvarkę paskelbta: Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje, s/b „Gulbinai“ pagrindinėje skelbimų lentoje, internetinėje svetainėje www.sbgulbinai.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti prieš tai suderinus vietą ir laiką su bendrijos valdybos pirmininku tel. 861835903.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

SODININKŲ BENDRIJOS „GULBINAI“
NARIŲ DĖMESIUI!

2023 m. balandžio 29 d. (šeštadienį) 12 val. sodininkų bendrijos teritorijoje, vandens siurblinės patalpose (Juozapiškių g. 80a, skl. nr. 583), šaukiamas visuotinis bendrijos narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2022 m.
 2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2022 m.
 3. 2022 m pajamų-išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.
 4. 2023 m. nario mokesčio ir kitų mokesčių (kaupiamųjų lėšų, stojamojo nario mokesčio, delspinigių) nustatymas ir tvirtinimas.
 5. Bendrijos 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto svarstymas ir sąmatos tvirtinimas.
 6. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
 7. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
 8. Revizoriaus darbo reglamento tvirtinimas.
 9. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas.
 10. Dėl bendrijos buveinės adreso.
 11. Diskusijos, bendrijos narių ir kitų asmenų prašymų svarstymas, kiti klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis bendrijos narių ir nenarių susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. gegužės 13 d. (šeštadienį) 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Apie kviečiamą narių ataskaitinį rinkiminį susirinkimą, vietą, laiką, darbotvarkę paskelbta: Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje, s/b „Gulbinai“ pagrindinėje skelbimų lentoje, internetinėje svetainėje www.sbgulbinai.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti prieš tai suderinus vietą ir laiką su bendrijos valdybos pirmininku tel. 861835903.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

Vandentiekio sistemos bandymai

Gerb. sodininkai, 2023 m. balandžio 15 d., 12 val. planuojamas pirmasis sezoninio vandens tiekimo sistemos bandymas. Pakartotinis vandentiekio sistemos bandymas planuojamas 2023 m. balandžio 22 d., 12 val.

Sodininkų labai prašome iki pirmojo vandentiekio sistemos bandymo dienos savo sklypuose užsukti vandentiekio čiaupus. Apie pastebėtus bandymo metu vandentiekio sistemos trūkumus prašome pranešti pirmininkui telefonu.

Valdybos pirmininkas
Antanas Bložė

Sodininkų dėmesiui!

Nuo 2023 m. balandžio 3 d. darbus pradeda naujas buhalteris RIMANTAS MARKAUSKAS (tel. +37065512655).

2023 m. kovo 31 d. yra paskutinė darbo diena S/B Gulbinai buhalterei Nijolei. Dėkojame Nijolei už atsakingumą, profesionalumą ir už ilgametį pasišventimą dirbant mūsų sodininkų bendrijoje. Nuoširdžiai linkime geros kloties!

Valdybos pirmininkas
Antanas Bložė

Priminimas sumokėti mokesčius vėluojantiems

Prašome visų sodininkų, kurie nesumokėjo praėjusiais 2022 metais mokesčių bendrijai, paskubėti sumokėti skolas, nes skaičiuojami delspinigiai.

Dėkojame tiems, kurie laiku moka mokesčius.

S/b Gulbinai valdyba

Raštas savivaldybei dėl gatvių perėmimo

Gerb. Bendrijos narių ir kitų asmenų (nenarių) dėmesiui!

Mokesčių pasikeitimas 2022 m. gegužės 28 d. narių pakartotinio susirinkimo nutarimu:

13,00 Eur už arą, kurį sudaro 11.00 Eur nario ir kitų asmenų metinis mokestis plius 2,00 Eur kaupiamasis mokestis (pvz., sklypo arai x 13 Eur = mokėtina suma). Vienam arui po aukšta įtampa 5,50 Eur.

Nenariams pagal pateiktas sąskaitas.

Nenaudojantiems (atsisakiusiems vandens) metinis mokestis: iš 11,00 Eur minusuojama vandens tiekimo kaina (sumą бuhаltеrė pateiks kiekvienam nariui asmeniškai).

Pastaba. Visus mokesčius nariai už einamuosius metus privalo sumokėti iki liepos 1 d. Nesumokėjus, skaičiuojami delspinigiai 0,04 % nuo priskaičiuotos nario mokesčio sumos.

Bet kuriuo atveju geriausia mokėtinas sumas suderinti paskambinus бuhаltеrеi. Kontaktai www.sbgulbinai.lt

Bendrijos valdyba

Pranešimas dėl gatvių matavimo

V-bos pirmininkas
Antanas Bložė

Gerb. sodininkai, kt. asmenys,

INFORMACIJA. Įspėjimas dėl neleistinų atliekų metimo į BUITINIŲ atliekų konteinerius, atliekų išvežimo ir padidintos sumos už šią paslaugą kitais metais.

Pastebėta, kad prie buitinių atliekų konteinerių, esančių prie Naujanerių Sodų 5-osios g. Nr. 2, primesta statybinio laužo atliekų (linoleumas, silikatinės plytos, langų stiklų duženos, plytelės, kt.), kurių griežtai draudžiama mesti į buitinių atliekų konteinerius. Šie konteineriai skirti naudotis Naujanerių Sodų 5-osios, 6-osios, 7-osios ir 8-osios gatvių sodininkams.

V-bos pirmininkas 2022-05-20 kreipėsi į SĮ VASA (Vilniaus atliekų sistemos administratorių), kad šias atliekas išvežtų. VASA atstovas informavo, kad už šių nebuitinių atliekų išvežimo paslaugą, sodininkams, išskyrus nuolatiniams, deklaravusiems gyvenamąją vietą, gyventojams, kitais metais bus priskaičiuota padidinta mokėjimo suma (išdalinant visos bendrijos sklypų savininkams, t. y. ir kitų gatvių sklypų savininkams).

PRAŠOME VISŲ SUPRATINGUMO IR SĄŽININGUMO, KAD VISOJE BENDRIJOJE TOKIŲ ATVEJŲ NEBŪTŲ IR VISI LAIKYTUMĖMĖS NUSTATYTOS TVARKOS DĖL ATLIEKŲ.

V-bos pirmininkas
Antanas Bložė

Raštas dėl gatvių matavimų

Konteinerių vietų bendrijoje schema

Pateikiame konteinerių vietų bendrijoje schemą.

BENDRIJOS NARIŲ IR KITŲ SODININKŲ PRIĖMIMAS
MOKESČIŲ IR KT. KLAUSIMAIS
GRAFIKAS

Vasaros sezono metu (gegužės-rugsėjo mėn.) vandens siurblinėje (pirmininko ir бuhаltеrės darbo laikas bendrijos narių, sodininkų priėmimui) Šeštadieniais nuo 10:00 iki 13:00 val. vandens siurblinėje ir pagal бuhаltеrės ar pirmininko darbo laiką priėmimui
Вuhаltеrės darbo laikas bendrijos narių, sodininkų priėmimui

Žiemos sezono metu trečiadieniais nuo 9:00 iki 17:00 val. pas бuhаltеrę įregistruotoje buveinėje (arba kitomis dienomis, suderinus laiką telefonu).

Vasaros sezono metu: šeštadieniais nuo 10:00 iki 13:00 val. siurblinėje arba kitomis dienomis pas бuhаltеrę, suderinus laiką telefonu.

Valdybos pirmininko darbo laikas bendrijos narių, sodininkų priėmimui

Žiemos sezono metu trečiadieniais bendrijos buveinėje nuo 9:00 iki 17:00 val. (arba kitu laiku, suderinus laiką telefonu).

Vasaros sezono metu: šeštadieniais siurblinėje nuo 10:00 iki 13:00 val. arba įregistruotoje buveinėje arba pas pirmininką kitomis dienomis, suderinus laiką telefonu.

Talentingoji bendrijos narė

Susipažinkime su Nijole Dirvianskyte – mūsų talentingąja bendrijos nare.

Bendrijos nuotraukų albumai

Kviečiame pasigrožėti nuostabiais bendrijos vaizdais.Atnaujinta: 2023-06-05, 22:45

KONTAKTAI

Informacija
[email protected]

Valdybos pirmininkas
Rimas Kesylis
8 611 48515

- Visi kontaktai

- Rekvizitai


LANKOMUMAS

Flag Counter


ORAI

Matomumas
Temperatūra
Rasos taškas
Drėgnumas %
Slėgis
Debesuotumas
Oro sąlygos
  Vėjas (),

 

© 2023  SB GULBINAI